info@mooiwerkcoaching.nl

06 - 24 73 18 35

Coaching en training

Met doelgerichte diepgang
en Twentse nuchterheid

Bewust stilstaan en dan verdergaan

Soms is even niet duidelijk welk pad je wilt bewandelen. Of je weet wel welk pad, maar niet hoe. Dat kan voor één mens alleen gelden, of voor een groep van mensen die samen een team (willen) zijn.

Mooiwerk Coaching en training kan je daarbij helpen.

Individuele coaching

Teamcoaching/training